AZ MEDIA – Chiến Thắng Bằng Tốc Độ 4.0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TỪ NGÀY 1 ĐẾN NGÀY 3 - Công Ty TNHH AZ MEDIA
Home / Uncategorized / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TỪ NGÀY 1 ĐẾN NGÀY 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TỪ NGÀY 1 ĐẾN NGÀY 3

BƯỚC 1: XÂY DỰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

+ Tạo 2 tài khoản chính + tài khoản phụ bao nhiêu cũng được.

+ Định hướng xây dựng thương hiệu + bán hàng trên trang cá nhân

+ Thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 xây dựng chuyên nghiệp.

+ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÁC VIDEO BÊN DƯỚI:

VIDEO 1: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG FACEBOOK

VIDEO 2: HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN FACEBOOK

VIDEO 3: HƯỚNG BẪN BẢO MẬT TÀI KHOẢN FACEBOOK

VIDEO 4: KÍCH THƯỚC AVATA - BANNER FACEBOOK

VIDEO 5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO PROFILE CHUYÊN NGHIỆP TRÊN FACEBOOK

VIDEO 6: HƯỚNG DẪN CHỈNH LINK ĐẸP TRANG CÁ NHÂN

VIDEO 7:  NHỮNG AI ĐANG SỬ DỤNG FACEBOOK:

VIDEO 8: NGƯỜI BÌNH THƯỜNG SỬ DỤNG FACEBOOK NHƯ THẾ NÀO:

Check Also

Facebook Marketing với 90 ngày trải nghiệm

Hiện nay người người dùng facebook, nhà nhà dùng facebook. Từ thanh thiếu niên đến ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *