AZ MEDIA – Chiến Thắng Bằng Tốc Độ 4.0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TỪ NGÀY 4 ĐẾN NGÀY 7 - Công Ty TNHH AZ MEDIA
Home / Uncategorized / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TỪ NGÀY 4 ĐẾN NGÀY 7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TỪ NGÀY 4 ĐẾN NGÀY 7

BƯỚC 2: FANPAGE DOANH NGHIỆP/ SHOP

+ Fan chính cho doanh nghiệp/ shop

+ Fan phụ xây dựng vệ tinh xung quanh Fan chính (n phụ)

+ Thời gian từ ngày 4 đến ngày 7 xây dựng chuyên nghiệp.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÁC VIDEO BÊN DƯỚI:

VIDEO 9 : HƯỚNG DẪN TẠO FANPAGE FACEBOOK CHUYÊN NGHIỆP
  VIDEO 10: HƯỚNG DẪN CHỈNH LINK ĐẸP FANPAGE:  VIDEO 11: HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT TRIỂN FANPAGE FACEBOOK 
VIDEO 12: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT TÊN CHO FANPAGE
  VIDEO 13: HƯỚNG DẪN CÁCH ÚP BÀI TỰ ĐỘNG LÊN FANPAGE FACEBOOK
 VIDEO 14:  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI TÊN CHO FANPAGE FACEBOOK  VIDEO 15: PHÂN QUYỀN ADMIN CHO FANPAGE FACEBOOK  VIDEO 16: XÂY DỰNG FANPAGE CHO DOANH NGHIỆP  VIDEO 17: XÂY DỰNG FANPAGE CHO CỘNG ĐỒNG:  VIDEO 18: XÂY DỰNG FANPAGE ĐỊA ĐIỂM HỖ TRỢ VỆ TINH  VIDEO 19: XÂY DỰNG VỆ TINH XUNG QUANH SẢN PHẨM KINH DOANH 
VIDEO 20:  PHẦN TÍCH INSIGHTS FANPAGE FACEBOOK
  VIDEO 21: HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT TRIỂN FANPAGE FACEBOOK CỦA NGƯỜI TỔI TIẾNG  
VIDEO 22: HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO SỰ KIỆN FANPAGE FACEBOOK
 

 

Check Also

Facebook Marketing với 90 ngày trải nghiệm

Hiện nay người người dùng facebook, nhà nhà dùng facebook. Từ thanh thiếu niên đến ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *