AZ MEDIA – Chiến Thắng Bằng Tốc Độ 4.0

Kiến thức NLP Archives - Công Ty TNHH AZ MEDIA
Home / Kiến thức NLP

Kiến thức NLP

Kiến thức NLP

NLP LÀ GÌ – LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY

NLP được viết tắt bởi từ NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING và dịch sang tiếng việt là LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY. NLP là môn khoa học tư duy, khái niệm hơi dài và hơi khó hiểu mong các bạn xem và cảm nhận! Đằng sau hành vi mỗi chúng ta là một “Bản Đồ về ...

XEM THÊM »